Showing 1–12 of 36 results

Show sidebar

Điện thoại Vertu Luxury Đen viền vàng lưng trơn phím nổi

2,500,000

Điện Thoại Vertu Luxury Signature S Gold Rose

4,500,000

Điện thoại Vertu Luxury xanh vân da Cá Sấu

2,950,000 2,500,000

Điện thoại Vertu Signature S Clous De Paris Gold

5,500,000

Điện thoại Vertu Signature S Clous Deparis full black

5,500,000

Điện thoại Vertu Signature S Clous Deparis Gold Rose

5,500,000

Điện thoại Vertu Signature S Clous Deparis Silver

5,500,000

Điện thoại Vertu Signature S lưng đá Đen Trắng

4,500,000

vertu signature đen vàng cá sấu phím nổi

2,500,000

Vertu signature s cá sấu phím chìm

2,500,000

Vertu Signature s Đen bạc lưng cá sấu phím nổi

2,500,000

Vertu Signature S Đen full lưng cá sấu phím hồng chìm

2,500,000